Giỏ hàng(0)

Hotline: 0947 790 666

  1. Model: MP – F - 203

Lưu lượng lớn nhất: Qmax = 26lit/phút

Cột áp lớn nhất: Hmax = 3.5m

Đường kính ống hút – xả: DN = 17 - 17mm

Công suất động cơ: P = 45W

Điện áp: 1 pha / 220V / 50Hz

Số điện cực: 2

Nhiệt độ hóa chất lỏng có thể bơm được: 750C

Vật liệu chế tạo: CFRPP / CPVC / PVDF

  1. Model: MP – F - 203

Lưu lượng lớn nhất: Qmax = 26lit/phút

Cột áp lớn nhất: Hmax = 3.5m

Đư

  1. Model: MP – F - 203

Lưu lượng lớn nhất: Qmax = 26lit/phút

Cột áp lớn nhất: Hmax = 3.5m

Đường kính ống hút – xả: DN = 17 - 17mm

Công suất động cơ: P = 45W

Điện áp: 1 pha / 220V / 50Hz

Số điện cực: 2

Nhiệt độ hóa chất lỏng có thể bơm được: 750C

Vật liệu chế tạo: CFRPP / CPVC / PVDF đường kính ống hút – xả: DN = 17 - 17mm

Công suất động cơ: P = 45W

Điện áp: 1 pha / 220V / 50Hz

Số điện cực: 2

Nhiệt độ hóa chất lỏng có thể bơm được: 750C

Vật liệu chế tạo: CFRPP / CPVC / PVDF